شورای اسلامی شهر بهنمیر- سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال


عملکرد شورای شهر در دوره چهارم


1-مشارکت در برگزاری جشن ولایت و پرداخت کمک هزینه

2-برگزاری جشن میلاد امام رضا و نصب بنرهای تبلیغاتی در سطح شهر3-برپایی ایستگاه های صلواتی در سطح شهر به مناسبت اعیاد مذهبی و میلاد پیامبر اکرم و ائمه در طول سال

4-دعوت از آقای دکتر نجف نژاد نماینده محترم مجلس و بیان مشکلات و مسائل شهر بهنمیر از جمله جاده ساحلی، تعریض جاده عزیزک، مشکل آب و برای پیگیری جدی این مشکلات از نماینده محترم تأکید داشتند.

5-شروع به کار پروژه صدور سند

6-بازگشایی جاده ساحلی و بازدید روزانه شورای اسلامی از پیشرفت پروژهفن‌آوری اطلاعات شورای اسلامی بهنمیر